Browser doesn't support javascript
GenrepAedagogik

GenrepAedagogik

2016 . Language Arts & Disciplines, Study & Teaching . Susanne Karen Jacobsen, Sanne Larsen, Karen Lund, Anna-Vera Meidell, Susanne Perez

-

total

Rate
Done
Save
Nope
GenrepAedagogik
😎 Sign up for free and track all your movies, TV shows and books in one place Download our app and track
everything in one place

About the book

I Undervisningsministeriets forenklede FAelles Mal fra 2014 understreges det, at skriftlighed skal indga i alle skolens fag. Og nar sprog og skriftlighed bliver et anliggende i alle fag, ma ogsa sprogfolk bidrage til introduktion og diskussion af feltet. I dette nummer af Sprogforum introducerer en rAekke forskere til genrepAedagogik og genrepAedagogikkens mulighed for at skabe faglige loft for alle elever i skolen - ikke mindst elever med minoritetsbaggrund - netop gennem fokus pa lAesning og skrivning. Forskerne stiller isAer skarpt pa den australske genrepAedagogik, der kan inspirere danske undervisere til at stotte elevernes skriftsproglige udvikling og herigennem skabe bedre forudsAetninger for faglig lAering i det hele taget. Nummeret indeholder artikler af australske genrepAedagogiske forskere og prAesenterer eksempler pa andre tilgange til skriftlighed. Derudover er der artikler om genrepAedagogik i lAerer- og sygeplejeuddannelsen og pa sprogcentrene og om kompetenceudvikling af studerende og lAerere pa videregaende uddannelser.

Year:

2016

Language:

Danish

Publisher:

Aarhus University Press

Pages:

105

ISBN:

8771842942 (ISBN13: 9788771842944)

Similar books you haven’t read

Ser du månen, Daniel
Papmaché-reglen
Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hoved
Drageløberen
Under en strålende sol
Mig før dig

No reviews for this book yet

To see the full list
download our app

friendspire logoDownload Nowpayment-wall