Browser doesn't support javascript
Solgt

Solgt

2005 . Amund Fjeldstad

-

total

Rate
Done
Save
Nope
Solgt
😎 Sign up for free and track all your movies, TV shows and books in one place Download our app and track
everything in one place

About the book

En stor del av alt vi foretar oss er en form for salg - salg av produkter og tjenester, salg av ideer og tanker, salg av oss selv. Hvordan vi kommuniserer og bruker språket i denne situasjonen er sentralt. Boken gir eksempler på hvordan vi fungerer i salgs- og kjøpssituasjoner, og hvordan vi påvirker og påvirkes. Boken er skrevet for dem som ønsker større forståelse av salgsprosessene og bruken av språket i salgs- og påvirkningsøyemed. 176 s. Ib. 2005.

Year:

2005

Language:

Norwegian

Publisher:

Gyldendal akademisk

Pages:

176

ISBN:

8205344868 (ISBN13: 9788205344860)

No reviews for this book yet

To see the full list
download our app

friendspire logoDownload Nowpayment-wall